Кол. центр 1551

Департамент охорони культурної спадщини

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Главные вкладки

Законодавство

Перелік нормативно правових актів, які регулюють відносини в сфері охорони об'єктів культурної спадщини

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (завантажити)

Указ Президента України "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" від 31 травня 2011 року N 633/2011 (завантажити)

Указ Президента України "Про Положення про національний заклад (установу) України" від 16 червня 1995 року N 451/95 (завантажити)

Указ Президента України "Про День пам'яток історії та культури" від 23 серпня 1999 року N 1062/99 (завантажити)

Кримінальний кодекс України (завантажити)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (завантажити)

Цивільний кодекс України (завантажити)

Земельний кодекс України (завантажити)

Податковий кодекс України (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону культурної спадщини" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону археологічної спадщини" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про культуру" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про міжнародні договори України" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про музеї та музейну справу" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про природно-заповідний фонд України" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про охорону навколишнього природного середовища" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про регулювання містобудівної діяльності" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про архітектурну діяльність" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про основи містобудування" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про землеустрій" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну експертизу землевпорядної документації" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про поховання та похоронну справу" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про свободу совісті та релігійні організації" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про рекламу" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про столицю України - місто-герой Київ" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про місцеве самоврядування в Україні" (завантажити)

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державний кордон України" (завантажити)

                             Постанови Кабінету Міністрів України:

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України від 27 грудня 2001 р. № 1760 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" від 3 вересня 2009 р. N 928 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ"Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини" (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Списку історичних населених місць України" від 26 липня 2001 р. N 878 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним" від 3 липня 2006 р. N 909 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток" від 26 вересня 2002 р. N 1447 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення" від 25 серпня 2004 р. N 1094 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць" від 13 березня 2002 р. N 318 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини" від 21 січня 2009 р. N 21 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України" від 13 березня 2002 р. N 316 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації" від 25 травня 2011 р. N 548 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини" від 21 грудня 2005 р. N 1255 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про умови передачі культових будівель - визначних пам'яток архітектури релігійним організаціям" від 14 лютого 2002 р. N 137 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю" від 29 жовтня 2003 р. N 1699 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника" від 26 червня 2013 р. № 452 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Положення про Музейний фонд України" від 20 липня 2000 р. N 1147 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України" від 20 червня 2000 р. N 984 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення" від 26 серпня 2003 р. N 1343 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів" від 8 вересня 2004 р. N 1181 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини" від 17 липня 2003 р. N 1108 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" від 11 грудня 1999 р. № 2293 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Положення про Міністерство культури України" від 3 вересня 2014 р. № 495 (завантажити)

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" від 30 квітня 2014 р. № 197 (завантажити)

                                   Накази Мінкультури, Мінрегіонбуду, Держслужби:

НАКАЗ МКіМУ "Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам'ятках" (завантажити)

НАКАЗ МКіТУ "Про затвердження науково-проектної документації щодо меж і режимів використання зон охорони пам'яток та занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" " від 15.09.2010 р. № 706/0/16-10 (завантажити)

НАКАЗ МКіТУ "Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки" від 05.12.2005 N 900 (завантажити)

НАКАЗ МКіМУ "Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини" від 13.05.2004 N 295/104 (завантажити)

НАКАЗ МКіМУ "Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини" від 26.02.2001 N 42/94 (завантажити)

НАКАЗ МКУ "Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України та Порядку роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" від 04.04.2012 № 304 (завантажити)

НАКАЗ МКіМУ "Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою" від 24.05.2005 N 329 (завантажити)

НАКАЗ МКіТУ "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини" від 04.08.2006 N 636 (завантажити)

НАКАЗ МКіТУ "Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України" від 01.09.2009 N 715/0/16-09 (завантажити)

НАКАЗ МКіТУ "Про затвердження Порядку відтворення визначних об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини" від 05.11.2007 N 69/299 (завантажити)

НАКАЗ МКіМУ "Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів" від 30.11.2004 N 231/806 (завантажити)

НАКАЗ МКіТУ "Про затвердження форми звітності (адміністративні дані) N 1-ПКС (річна) "Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини" та Інструкції щодо її заповнення" від 20.08.2007 N 48 (завантажити)

НАКАЗ Мінрегіонбуду "Про затвердження ДБН А.2.2–14:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування»" від 29.12.2016 р. № 337 (завантажити)

НАКАЗ Мінрегіонбуду "Про прийняття національного стандарту України ДСТУ Б Б.2.2-10:2016  «Склад та зміст науковопроектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування»" від 24.06.2016 № 178 (завантажити)

НАКАЗ Мінрегіонбуду "Про затвердження ДБН Б.2.2-3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"" від 12.03.2012 № 106 (завантажити)

                                   Конвенції ратифіковані Україною:

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972 р. Париж (Франція) (завантажити)

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) Валлетта, 16 січня 1992 року (завантажити)

Європейська ландшафтна конвенція 20.10.2000 року, Флоренція, Італія (завантажити)

Конвенція про охорону підводної культурної спадщини 02.11.2001 року, Париж, Франція (завантажити)

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи 3 жовтня 1985 року, Гранада (завантажити)

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини 17.10.2003 Париж, Франція (завантажити)

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 20.10.2005 Париж, Франція (завантажити)

 

Повернутись