Кол. центр 1551

Департамент охорони культурної спадщини

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Главные вкладки

Опрацьовано управлінням

 

 

Інформація
щодо діяльності Управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини 

Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)
за 2016 рік.

 

Згідно з покладеними на Управління завданнями у 2016 році було здійснено наступне:

 

У 2016 році проведено понад 200 інспекційних перевірок, видано 31 постанову про накладання фінансових санкцій на загальну  суму 1,067,000  грн., складено 29 актів про вчинення правопорушення, 92 приписи. Здійснюється постійний моніторинг за станом пам’яток у м. Києві. Зареєстровано 94 дозвілів та листів-погоджень на виконання робіт.

Проводиться постійний моніторинг у Центральному історичному ареалі міста, на території охоронної (буферної) зони  об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра».

Погоджено положення про громадських інспекторів у складі Департаменту культури. Громадськість активно залучається до напрямку охорони культурної спадщини. Громадським інспекторам, які пройшли співбесіду, видані посвідчення громадських інспекторів.

З метою поліпшення проценту показників інспекційної роботи в частині виявлення правопорушень у сфері охорони культурної спадщини активно залучається громадськість.

Виконується робота щодо укладення охоронних договорів та відстеження виконання їх умов власниками та уповноваженими особами. Укладено 232 охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини.

Складено  таблицю об’єктів культурної спадщини м. Києва, які перебувають у незадовільному стані та потребують проведення консерваційних, реабілітаційних та ремонтно-реставраційних робіт з метою опрацювання вказаних об’єктів в річному плані роботи.

З метою збереження та дослідження ділянки Середньовічного Києва на Поштовій площі, Київською владою було розроблено план організаційних та наукових заходів щодо збереження, консервації і музеєфікації ділянки прибережного кварталу XI-XIIІ ст. Для цього у 2016 році Департаментом культури розроблено облікову документацію та передано її до Міністерства культури України з метою занесення ділянки прибережного міського кварталу Середньовічного Києва XI-XIIІ сторіч на Поштовій площі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. В грудні 2016 року Мінкультом було видано наказ від 06.12.2016 № 1162 про занесення Ділянки прибережного міського кварталу середньовічного Києва ХІ-ХІХ сторіч на Поштовій площі до Держреєстру як пам’ятку археології місцевого значення.

Проводиться координація плану організаційних та наукових заходів щодо збереження, дослідження, консервації і музеєфікації ділянки прибережного міського кварталу середньовічного Києва ХІ-ХІІ ст. на Поштовій площі. Здійснюється постійний контроль за проведенням археологічних досліджень.

Розроблено та затверджено зони охорони пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «ВЕЛОТРЕК» на вул. Б.Хмельницького, 58 у Шевченківському районі міста Києва, режими використання території комплексної пам’ятки місцевого значення «Визначне місце «ОБСЕРВАТОРНА ГІРКА» в межах кварталу, утвореного вулицями Воровського, Гоголівською, Юрія Коцюбинського, та Обсерваторною, режими використання території пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА» (з уточненням меж).

У 2016 році погоджено понад  261 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацьовано та погоджено близько 55 одиниць проектної документації, опрацьовано та погоджено близько 62 реставраційних завдань, опрацьовано та зареєстровано понад 253 погоджень дозволів на розміщення рекламних засобів. Проведено 9 засідань Консультативної ради з охорони культурної спадщини.

Створено Експертну групу при Консультативній раді для розгляду рекламоносіїв, що надходять на погодження до Департаменту культури. Проведено 6 засідань.

Покращена робота щодо розміщення реклами на пам’ятках. Здійснюється демонтаж значної кількості незаконних рекламних носіїв на пам’ятках по м. Києву. Замовники незаконної реклами притягуються до відповідальності. Врегулювання питання щодо параметрів та естетичного вигляду реклами на пам’ятках дало змогу зберегти історичний вигляд пам’яток та традиційний характер історичного середовища.

Врегулювання питання щодо параметрів та естетичного вигляду реклами на пам’ятках дало змогу зберегти історичний вигляд пам’яток та традиційний характер історичного середовища.

Крім того, Управлінням історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту разом з Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій розроблена методика визначення параметрів обмежень розміщення реклами та інформації на об’єктах культурної спадщини.

За результатами проведеної інвентаризації та перегляду переліків пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Міністерства культури України подано пропозиції щодо занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

До Міністерства культури України  направлено подання на 235 об’єкта,  з них:

Підготовлено 4 проекти наказів, які стосуються обліку об’єктів культурної спадщини м. Києва.

Підготовлено 253 довідки щодо охоронного статусу пам’яток місцевого значення та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва не занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Опрацьовано 319 висновків щодо оренди, приватизації, відчуження тощо об’єктів культурної спадщини.

Забезпечено участь у 14 засіданнях Комісії з питань найменувань, у 4 засіданнях Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві та у 8 засіданнях Науково-методичної ради Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.

Проводиться камеральна робота з підготовки облікової документації на підставі виявлення, фотофіксації, натурних, архівних досліджень та попередньої підготовки актуалізованої облікової документації. Здійснюється підготовка облікової документації (облікові картки, короткі історичні довідки, фото фіксація, акти технічного стану) на об`єкти культурної спадщини для подання до Міністерства культури України з метою занесення їх до Держреєстру. Поетапне проведення інвентаризації переліків пам’яток місцевого значення, не внесених до Держреєстру та щойно виявлених об’єктів  м. Києва.

Міністерством культури України враховані пропозиції щодо внесення відповідних змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» (в частині відміни підготовки Паспорту на щойно виявлені об’єкти та майнові оцінки об’єкта культурної спадщини).

Наразі до Міністерства культури України направлено додаткову інформацію, яка, відповідно до листа міністерства, буде врахована в подальшій роботі (підпис акту технічного стану власником об’єкту).

Опрацьовано більше 4 500 вхідних документів, серед яких доручення КМДА, звернення громадян, депутатські звернення/запити, погоджувальні справи ЦНАП, запити на публічну інформацію, запити ЗМІ та інше.  За результатами опрацювання такої кореспонденції надано близько  3 000 вихідних та ініціативних листів.

Виконуються роботи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік в частині виконання реставраційних робіт на пам’ятках. На виконання зазначеної програми розроблено три пакети проектно-кошторисної документації на  виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках за адресами:  вул. Андріївський узвіз, 5/31, вул. Спаська, 12,                                 вул. Костянтинівська, 6/8.

Розробляється концепція розвитку Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Складання технічного завдання та кошторисної документації для виконання майбутнього плану організації території Державного історнико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

        За результатами претензійно-позовної діяльності органом охорони культурної спадщини у 2016 році було ініційовано 32 судових проваджень,  з яких задоволено 30, відмовлено 2. До органу охорони культурної спадщини у 2016 році було пред’явлено 26 позовних заяв, з яких задоволено 7, відмовлено 18. Орган охорони культурної спадщини у 2016 році був залучений в якості третьої особи в 14 судових провадженнях .

 

 

 

Повернутись